บริการ

บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

บริการทางห้องปฏิบัติการ (LAB) นักเทคนิคการแพทย์พร้อมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สามารถแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ได้อย่างรวดเร็วแม่นยำ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ให้บริการตรวจวิเคราะห์ ทั้งการวิเคราะห์ทางเคมี ทางพยาธิวิทยา และการตรวจเพาะเชื้อ

ข้อมูลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

ประเภท/รายการปีงบประมาณ
254825492550
1. เคมีคลินิก ( ราย )14,02225,54027,229
2.โลหิตวิทยา ( ราย )4,7078,1016,549
3.จุลชีววิทยา ( ราย )1,4092,4132,110
4. จุลทรรศน์วิทยาคลินิก ( ราย )2,5334,3883,333
5. อิมมูนวิทยา ( ราย )3,6163,9823,880
6. อื่น ๆ ( ราย ) BLOOD BANK2,7464,7532,080

บริการตรวจทางรังสีวิทยา

บริการตรวจทางรังสีวิทยา มีรังสีแพทย์ นักรังสีเทคนิค และเจ้าหน้าที่เอกซเรย์ให้บริการทางรังสีควบคุมการใช้เครื่องเอกซเรย์ และอุปกรณ์ทางรังสี ให้มีความปลอดภัย แก่ผู้ป่วย โรงพยาบาลพระราม9 เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง ให้บริการผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติภายในร่างกาย

ข้อมูลการตรวจทางรังสีวิทยา

ประเภท/รายการปีงบประมาณ
254825492550
1. Film ทั่วไป4,4324,8493,835
2 ถ่ายรังสีฟัน199259285

การบริการแพทย์แผนไทย

ข้อมูลบริการแพทย์แผนไทยและแผนไทยประยุกต์

ประเภท/รายการปีผู้รับบริการชำระเงินครบผู้รับบริการหลักประกันสุขภาพ(30 บาท)ผู้รับบริการหลักประกันสุขภาพ(30 บาท ท.)ผู้รับบริการเบิกได้/ประกันสังคมรวม

นวดแผนไทย

2548

1322562127191,319

2549

563642986511,369

2550

123132005891,114