ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก

ตามประกาศโรงพยาบาลพนมไพร ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายคาบ) จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา รับสมัครสอบระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2557 ถึง 25 กันยายน 2557 ตามประกาศโรงพยาบาลพนมไพร ลงวันที่ 12 กันยายน 2557 ซึ่งกำหนดสอบคัดเลือกในวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป สถานที่ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 โรงพยาบาลพนมไพร Download รายละเอียด ที่นี่