ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายคาบ) โรงพยาบาลพนมไพร

ด้วยโรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายคาบ)?ตามกรอบอัตรากำลังลูกจ้างประจำปีงบประมาณ 2557 เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งที่คัดเลือก จำนวน?1 ตำแหน่ง?1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่จะรับสมัคร จำนวน?1 ตำแหน่ง?1 อัตรา ประกอบไปด้วย

1.1 พนักงานบริการ จำนวน?1 อัตรา? ประจำกลุ่มการพยาบาล

Download รายละเอียดได้ที่นี่