ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายคาบ) ประจำโครงการพระกรุณาธิคุณเฝ้าระวังโรคมะเร็งฯ ประจำปี 2558

ด้วยโรงพยาบาลพนมไพร ได้ดำเนินการตามโครงการพระกรุณาธิคุณเฝ้าระวังโรคมะเร็ง สำหรับประชาชน อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด และยังขาดบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน จึงมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่จะรับสมัคร จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา ประกอบไปด้วย

1.1 พนักงานพิมพ์ จำนวน 2 อัตรา

1.2 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา

Download รายละเอียดได้ที่นี่