ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก

ตามประกาศโรงพยาบาลพนมไพร ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายคาบ) ในโครงการพระกรุณาธิคุณเฝ้าระวังโรคมะเร็งฯ จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา รับสมัครสอบระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ถึง 24 พฤศจิกายน 2557 ตามประกาศโรงพยาบาลพนมไพร ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งกำหนดสอบคัดเลือกในวันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป สถานที่ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 โรงพยาบาลพนมไพร?Download รายละเอียดที่นี่