ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

ด้วยโรงพยาบาลพนมไพร จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำหรับโรงพยาบาลพนมไพร เพื่อใช้ในการดำเนินการ ตามโครงการพระกรุณาธิคุณเฝ้าระวังโรคมะเร็งฯ รายการเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขน ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บี.ที.ยู จำนวน 14 เครื่อง โดยวิธีสอบราคา ?ราคากลาง 462,000 บาท ?รายละเอียด Download ที่นี่