ข่าวทั่วไป

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายคาบ) โรงพยาบาลพนมไพร

ด้วยโรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายคาบ)?ตามกรอบอัตรากำลังลูกจ้างประจำปีงบประมาณ 2557 เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งที่คัดเลือก จำนวน?1 ตำแหน่ง?1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่จะรับสมัคร จำนวน?1 ตำแหน่ง?1 อัตรา ประกอบไปด้วย

1.1 พนักงานบริการ จำนวน?1 อัตรา? ประจำกลุ่มการพยาบาล

Download รายละเอียดได้ที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก

ตามประกาศโรงพยาบาลพนมไพร ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายคาบ) จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา รับสมัครสอบระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2557 ถึง 25 กันยายน 2557 ตามประกาศโรงพยาบาลพนมไพร ลงวันที่ 12 กันยายน 2557 ซึ่งกำหนดสอบคัดเลือกในวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป สถานที่ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 โรงพยาบาลพนมไพร Download รายละเอียด ที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก

ตามประกาศโรงพยาบาลพนมไพร ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายคาบ) จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา รับสมัครสอบระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2557 ถึง 25 กันยายน 2557 ตามประกาศโรงพยาบาลพนมไพร ลงวันที่ 12 กันยายน 2557 ซึ่งกำหนดสอบคัดเลือกในวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป สถานที่ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 โรงพยาบาลพนมไพร Download รายละเอียด ที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก

ตามประกาศโรงพยาบาลพนมไพร ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายคาบ) จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา รับสมัครสอบระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2557 ถึง 25 กันยายน 2557 ตามประกาศโรงพยาบาลพนมไพร ลงวันที่ 12 กันยายน 2557 ซึ่งกำหนดสอบคัดเลือกในวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป สถานที่ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 โรงพยาบาลพนมไพร Download รายละเอียด ที่นี่

ขอแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลพนมไพร