ข่าวทั่วไป

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลพนมไพร

ด้วยโรงพยาบาลพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ราคากลาง 970,000 บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) สำหรับใช้ในโรงพยาบาลพนมไพร ดังนี้

1. เครื่องช่วยชีวิตทารกแรกเกิด Resuscitator,Cardiopulmonary จำนวน 1 เครื่อง

2. เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด แบบ 1 สาย จำนวน 6 เครื่อง

3. เครื่องส่องไฟเด็กตัวเหลือง แบบสองด้าน จำนวน 1 เครื่อง

4. เครื่องเฝ้าระวังสัญญาณไฟฟ้าหัวใจ สัญญาณโลหิตแบบภายนอกและเปอร์เซ็นต์ จำนวน 1 เครื่อง

Download รายละเอียด ที่นี่

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลพนมไพร

ด้วยโรงพยาบาลพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ราคากลาง 970,000 บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) สำหรับใช้ในโรงพยาบาลพนมไพร ดังนี้

1. เครื่องช่วยชีวิตทารกแรกเกิด Resuscitator,Cardiopulmonary จำนวน 1 เครื่อง

2. เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด แบบ 1 สาย จำนวน 6 เครื่อง

3. เครื่องส่องไฟเด็กตัวเหลือง แบบสองด้าน จำนวน 1 เครื่อง

4. เครื่องเฝ้าระวังสัญญาณไฟฟ้าหัวใจ สัญญาณโลหิตแบบภายนอกและเปอร์เซ็นต์ จำนวน 1 เครื่อง

Download รายละเอียด ที่นี่

ประกาศเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและรับสถานการณ์ทางการเมือง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยและรับสถานการณ์ทางการเมือง ให้หน่วยงานในสังกัดถือปฏิบัติความละเอียดแจ้งแล้ว Download รายละเอียด ที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก จนท.รพ.พนมไพร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา รับสมัครสอบระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ถึง 23 พฤษภาคม 2557 ตามประกาศโรงพยาบาลพนมไพร ซึ่งกำหนดสอบคัดเลือกในวันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป สถานที่ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 โรงพยาบาลพนมไพร Download รายละเอียด ที่นี่

ประกาศรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

ด้วยโรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง จำนวน?2 ตำแหน่ง 2?อัตรา

ตำแหน่งที่จะรับสมัคร? จำนวน? 2? ตำแหน่ง??2? อัตรา
1.?ยาม ประจำฝ่ายบริหาร? จำนวน?1 อัตรา
2.?ผู้ช่วยเหลือคนไข้? จำนวน?1 อัตรา

ผู้สนใจติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป (ชั้น 2) โรงพยาบาลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด?ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 4359 1321 - 2 ต่อ 105?หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.phanomphrai.net หมายเหตุ ในวันศุกร์ที่?13?กุมภาพันธ์ 2557?จะทำการปิดรับใบสมัครในเวลา 16.00 น.

รายละเอียด ดาว์นโหลด ที่นี่