ข่าวทั่วไป

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ด้วยโรงพยาบาลพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ ดังนี้

1. เครื่องซักผ้า ขนาด 125 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 685,000 บาท

2. เครื่องอบผ้า ขนาด 100 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 250,000 บาท

Download รายละเอียด ที่นี่

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลพนมไพร

ด้วยโรงพยาบาลพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ราคากลาง 970,000 บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) สำหรับใช้ในโรงพยาบาลพนมไพร ดังนี้

1. เครื่องช่วยชีวิตทารกแรกเกิด Resuscitator,Cardiopulmonary จำนวน 1 เครื่อง

2. เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด แบบ 1 สาย จำนวน 6 เครื่อง

3. เครื่องส่องไฟเด็กตัวเหลือง แบบสองด้าน จำนวน 1 เครื่อง

4. เครื่องเฝ้าระวังสัญญาณไฟฟ้าหัวใจ สัญญาณโลหิตแบบภายนอกและเปอร์เซ็นต์ จำนวน 1 เครื่อง

Download รายละเอียด ที่นี่

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลพนมไพร

ด้วยโรงพยาบาลพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ราคากลาง 970,000 บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) สำหรับใช้ในโรงพยาบาลพนมไพร ดังนี้

1. เครื่องช่วยชีวิตทารกแรกเกิด Resuscitator,Cardiopulmonary จำนวน 1 เครื่อง

2. เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด แบบ 1 สาย จำนวน 6 เครื่อง

3. เครื่องส่องไฟเด็กตัวเหลือง แบบสองด้าน จำนวน 1 เครื่อง

4. เครื่องเฝ้าระวังสัญญาณไฟฟ้าหัวใจ สัญญาณโลหิตแบบภายนอกและเปอร์เซ็นต์ จำนวน 1 เครื่อง

Download รายละเอียด ที่นี่

ประกาศเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและรับสถานการณ์ทางการเมือง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยและรับสถานการณ์ทางการเมือง ให้หน่วยงานในสังกัดถือปฏิบัติความละเอียดแจ้งแล้ว Download รายละเอียด ที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก จนท.รพ.พนมไพร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา รับสมัครสอบระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ถึง 23 พฤษภาคม 2557 ตามประกาศโรงพยาบาลพนมไพร ซึ่งกำหนดสอบคัดเลือกในวันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป สถานที่ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 โรงพยาบาลพนมไพร Download รายละเอียด ที่นี่