ข่าวทั่วไป

ประกาศรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

ด้วยโรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง จำนวน?2 ตำแหน่ง 2?อัตรา

ตำแหน่งที่จะรับสมัคร? จำนวน? 2? ตำแหน่ง??2? อัตรา
1.?ยาม ประจำฝ่ายบริหาร? จำนวน?1 อัตรา
2.?ผู้ช่วยเหลือคนไข้? จำนวน?1 อัตรา

ผู้สนใจติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป (ชั้น 2) โรงพยาบาลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด?ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 4359 1321 - 2 ต่อ 105?หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.phanomphrai.net หมายเหตุ ในวันศุกร์ที่?13?กุมภาพันธ์ 2557?จะทำการปิดรับใบสมัครในเวลา 16.00 น.

รายละเอียด ดาว์นโหลด ที่นี่

?

?

ประกาศจำหน่ายครุภัณฑ์เก่าชำรุดเสื่อมสภาพโดยวิธีขายทอดตลาด

??ด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด จะทำการจำหน่ายครุภัณฑ์เก่าชำรุด เสื่อมสภาพ ของโรงพยาบาลพนมไพร จำนวน 101 รายการ แบ่งออกเป็นเงินบำรุง จำนวน 99 รายการ และเงินงบประมาณ? จำนวน 2 รายการ ตามบัญชีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ Download รายละเอียด ที่นี่

ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) เงินบำรุง โรงพยาบาลพนมไพร

? ?ด้วยโรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตามกรอบอัตรากำลังลูกจ้างประจำปีงบประมาณ 2557 เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งที่คัดเลือก จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา

1. คนงาน ประจำศูนย์สุขภาพชุมชน (PCU) จำนวน 1 อัตรา

ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป (ชั้น 2) โรงพยาบาลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 4359 1321 - 2 ต่อ 105 หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ http://www.phanomphrai.net หมายเหตุ ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2556 จะทำการปิดรับใบสมัครในเวลา 16.00 น. Download รายละเอียดได้ที่นี่

โรงพยาบาลต้นแบบลดโลกร้อน

?ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมไพร และทีมงานเข้าร่วมรับโล่ "โรงพยาบาลต้นแบบลดโลกร้อน" กับ นายปลอดประสพ? สุรัสวดี? รองนายกรัฐมนตรี? ณ อิมแพค เมืองทองธานี? ในวันที่ 5 กันยายน 2556

โรงพยาบาลพนมไพรได้รับรางวัล OP/PP Award ๒๕๕๖ ดีเด่นและยอดเยี่ยมระดับประเทศ

?นายสุวิทย์ กิริยะ หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้รับผิดชอบงาน OP/PP Individual Data สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยเกี่ยวกับการได้รับรางวัลในครั้งนี้ว่า ได้รับการคัดเลือกจากสำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ได้จัดให้มีการคัดเลือกหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการและพัฒนาระบบข้อมูล ผู้ป่วยนอก ข้อมูลส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ดีเด่นและยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ซึ่งทีมงานโรงพยาบาลพนมไพรได้เดินทางเข้ารับโล่รางวัลดังกล่าวจากนายแพทย์ วินัย สวัสดิวร เลขาธิการ สปสช. เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี นอกจากนั้น เภสัชกรภาสกร รัตนเดชสกุล เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโรงพยาบาลพนมไพร ยังได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมอภิปรายในหัวข้อ ?หนทางสู่ความสำเร็จในการพัฒนาระบบข้อมูล OP/PP Individual Data ที่มีคุณภาพของหน่วยงานยอดเยี่ยมระดับประเทศ?อีกด้วย