ข่าวทั่วไป

การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

??หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ รายละเอียด?download ไฟล์ ที่นี่?

การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

??หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ รายละเอียด?download ไฟล์ ที่นี่?

โรงพยาบาลพนมไพรเข้ารับประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล

?

? ขอแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลพนมไพร ที่ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล ที่จะเข้ารับประกาศนียบัตร ในพิธีเปิดการประชุม HA National Forum ครั้งที่ 13?ในวันที่ 13 มีนาคม 2555 เวลา 15.00 น. ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี?

อ่านเพิ่มเติม...

ขอแสดงความยินดีกับ 2 รางวัล

?ขอแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลพนมไพร กับ 2 รางวัล?

???????? รางวัลมาตรฐานงานสุขศึกษาและพัฒนาคุณภาพ?

?????

?รางวัลสถานบริการสาธารณสุขร่วมลดโลกร้อน อ่านเพิ่มเติม...

โรงพยาบาลพนมไพรผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล

?

? ขอแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลพนมไพร ที่ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล ที่จะเข้ารับประกาศนียบัตร ในพิธีเปิดการประชุม HA National Forum ครั้งที่ 13?ในวันที่ 13 มีนาคม 2555 เวลา 15.00 น. ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี?รายละเอียด Download ไฟล์ คลิกที่นี่