ข่าวทั่วไป

แผนการออกนิเทศงาน ควบคุมกำกับ ประเมินผลงานบูรณาการตามยุทธศาสตร์ CUP พนมไพร-หนองฮี

เรียน? จนท.สสอ. รพสต. และผู้รับการนิเทศทุกท่าน? แจ้งกำหนดการปรับเปลี่ยนการนิเทศงาน รพสต.เป็นวันเวลาและสถานที่ดังตาราง? หากมีข้อสงสัยติดต่อประสานงานที่คุณชุติมา? ปัตลา โทร 086-6314385สิ่งที่ต้องเตรียม
1. แผนปฏิบัติการรพสต. ทั้งของรพสต.และกองทุนประกันสุขภาพ
2. รูปเล่มการประเมินตนเอง(sar-55 )
3. นำเสนอผลงานด้วย PPT ภาพรวม ประมาณ 10-15 นาที
4. ชี้แจงแนวทาง-ซักถาม สรุปปัญหาและอุปสรรค 10 นาที

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

??หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ รายละเอียด?download ไฟล์ ที่นี่?

การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

??หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ รายละเอียด?download ไฟล์ ที่นี่?

โรงพยาบาลพนมไพรเข้ารับประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล

?

? ขอแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลพนมไพร ที่ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล ที่จะเข้ารับประกาศนียบัตร ในพิธีเปิดการประชุม HA National Forum ครั้งที่ 13?ในวันที่ 13 มีนาคม 2555 เวลา 15.00 น. ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี?

อ่านเพิ่มเติม...

โรงพยาบาลพนมไพรผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล

?

? ขอแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลพนมไพร ที่ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล ที่จะเข้ารับประกาศนียบัตร ในพิธีเปิดการประชุม HA National Forum ครั้งที่ 13?ในวันที่ 13 มีนาคม 2555 เวลา 15.00 น. ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี?รายละเอียด Download ไฟล์ คลิกที่นี่