จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 6,912 รอบ ด้วยวิธีประกวดราคา

จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 6,912 รอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม?ดาว์นโหลดที่นี่

ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา(Solar Rooftop)

จังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา(Solar Rooftop) ขนาดไม่ต่ำกว่า 200 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 8,400,000.00 (แปดล้านสี่แสนบาทถ้วน)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
ประกาศจ้าง.pdf
เอกสารประกวดราคาจ้าง.pdf
สเปคจ้าง.pdf
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ.pdf
โครงการพัสดุ.pdf

รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561?Download เอกสาร

รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) ประจำเดือนตุลาคม 2561

รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) ประจำเดือนตุลาคม 2561?Download เอกสาร

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)?Download เอกสาร