จัดซื้อจัดจ้าง

แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง?Download เอกสาร

รายงานการวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานการวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561?Download เอกสาร

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายละเอียด?ดาวน์โหลดที่นี่

จ้างออกแบบในการติดตั้งระบบไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop)

จ้างออกแบบในการติดตั้งระบบไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาดไม่น้อยกว่า 200 กิโลวัตต์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ข้อมูลเพิ่มเติม?ดาวน์โหลดที่นี่

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกไต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกไต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียด ดาวน์โหลดที่นี่