จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จัดซื้อยูนิตทันตกรรม จำนวน 1 เครื่อง)

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จัดซื้อยูนิตทันตกรรม จำนวน 1 เครื่อง)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ?ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี่


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-Bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-Bidding)?ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี่?


?

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-Bidding)

1. เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-Bidding)?ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี่?

2. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ทันตกรรม ยูนิตทันตกรรม (Dental Units)(Dental Platfrom สำหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวและผู้สูงอายุที่ใช้ Wheelchair และ Mobile unit) ?ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี่

3. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เครื่องตรวจหู ตา Otoscope/Ophthalmoscope(Model:Rl-3858)RIESTER Germany?ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี่

4.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ Class ll Biologycal Safety Cabinet(ตู้ปลอดเชื้อ Class ll)?ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี่

5.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เครื่องปั่นฮีมาโตคริต?ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี่

6.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดภายนอกและปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Blood Pressure Digital)?ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี่

7.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ สำหรับตรวจเด็กแฝด?ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี่

8.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์วิทยาสตร์การแพทย์ เตียงเฟาว์เล่อร์ 3 ไกร์?ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี่

9.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เครื่องดูดเสมหะ (Secretion ?Suction)?ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี่

10.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงไฟฟ้าสำหรับดึงคอและหลัง?ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี่

11.รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เครื่องกระตุกหัวใจชนิดไบเฟสิก พร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด?ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี่


?