จัดซื้อจัดจ้าง

สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักราชการ ระดับ 5-6 แบบเลขที่ 5337/2532

รายละเอียดสามารถ??Download? 28/06/2553

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

รายละเอียดสามารถ? download? 22/04/2553

ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

โรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์สอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยผู้ที่จะเข้าร่วมการสอบราคาครั้งนี้สามารถติดต่อได้ที่งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ในวัน และเวลาราชการ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หรือโทรสอบถามได้ที่งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป 043-591321 ต่อ 105