ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ

ด้วยโรงพยาบาลพนมไพร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ Download รายละเอียดได้ที่นี่

1. ตำแหน่งที่จะรับสมัคร จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ประกอบไปด้วย

    1.1 พนักงานทำความสะอาด            จำนวน  1  อัตรา

    1.2 พนักงานเปล                            จำนวน  2  อัตรา

No Gift Policy ผู้บริหารและบุคลากร รพ.พนมไพร “งดรับ งดให้” ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด เพื่อสร้างเสริมวัฒนธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และโปร่งใส

.วชระ_เอยมรศมกล_2.png

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ตามที่ โรงพยาบาลพนมไพร ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ประจำปี 2567 จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา โดยกำหนดสอบคัดเลือก ในวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป สถานที่ ณ ห้องประชุมปิติ ทั้งไพศาล ชั้น 3 อาคาร 60 ปี จุฬาภรณ์โรงพยาบาลพนมไพร ตามประกาศรับสมัครฯ จึงขอประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ดังต่อไปนี้  Down load รายละเอียดได้ที่นี่

ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

ตามประกาศโรงพยาบาลพนมไพร ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง การคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) โรงพยาบาลพนมไพร  จำนวน 5 ตำแหน่ง 10 อัตรา รับสมัครสอบระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งกำหนดสอบคัดเลือกในวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมปิติ ทั้งไพศาล ชั้น 3 อาคาร 60 ปี จุฬาภรณ์ โรงพยาบาลพนมไพร มีผู้มีสิทธิ์เข้าสอบทั้ง 5 ตำแหน่ง 10 อัตรา มีดังนี้ Download รายละเอียดได้ที่นี่

ประกาศโรงพยาบาลพนมไพร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)

ตามประกาศโรงพยาบาลพนมไพร ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง การคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) โรงพยาบาลพนมไพร  จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา รับสมัครสอบระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งกำหนดสอบคัดเลือกในวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมปิติ ทั้งไพศาล ชั้น 3 อาคาร 60 ปี จุฬาภรณ์ โรงพยาบาลพนมไพร มีผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ มีดังนี้ Download รายละเอียดได้ที่นี่

หมวดหมู่รอง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปของโรงพยาบาล

ข่าวสมัครสอบ